PRODUSERT MED BRUKERERFARING OG KVALITET
Trommelmontasje

Vi har siden 2007 montert og vedlikeholdt kabeltromler i tre for Nexans Namsos.
Vi er ansatt av RS Trommelservice som også er en del av Svensson Group, som er den ledende leverandøren på kabeltrommelmarkedet i Europa.

Vi får "flatpakker" (vanger og andre nødvendige materialer) som blir laga av Svensson Group i Sverige, som vi da monterer opp så de er klare til bruk i Nexans fabrikken.

Vi vedlikeholder også kabeltromler som kommer i retur fra kunder samt destruksjon av dårlige tromler.
Vi har egen hall/verksted på nexans området hvor vi utfører jobben.
Det er for tiden 1 fulltidsansatt på dette.

Copyright 2013-2014 - bernt-dahl.no - All Rights Reserved.
Org nr. 986 939 229 - post@bernt-dahl.no